• Lidmaatschap

  Procedure
  Bij V.O.C. worden de sporten voetbal en cricket gespeeld.

  Aanmelden als lid gaat als volgt:
  U vult het digitale aanmeldingsformulier in via de link Lid worden Het formulier bevat een aantal verplichte invulvelden. U kunt het formulier niet verzenden als een verplicht veld niet is ingevuld.

  Na het versturen van het digitaal ingevulde formulier ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. U staat dan als kandidaat-lid genoteerd.

  Voor een groot aantal jeugdteams bestaan er wachtlijsten. Zodra er plek is bij een team wordt er contact met u opgenomen. Dit kan soms enige maanden duren. Informatie over de wachtlijst is op deze pagina opgenomen. Aanvullende informatie kunt u opvragen bij de wachtlijstcoördinator via  wachtlijst@voc-rotterdam.nl.

  Als u of uw kind geplaatst worden in een team ontvangt u een uitnodiging voor de kennismakingsbijeenkomst. Het bijwonen van de kennismakingsbijeenkomst is een verplicht onderdeel van het aannamebeleid bij V.O.C. Indien u na herhaalde oproep niet naar de kennismakingsbijeenkomst bent geweest wordt de speelgerechtigheid geblokkeerd.

  Wijziging of beëindiging van het V.O.C. lidmaatschap, alsmede adreswijzigingen kunt u per email doorgeven aan de secretaris.

  Jeugdvoetbal
  Vanaf 1 januari van het jaar waarin uw zoon of dochter 5 jaar wordt, kunt u uw kind als kandidaat-lid aanmelden voor voetbal. Veel ouders doen dit ook; het verhoogt de kans dat hij of zij geplaatst wordt aanzienlijk.

  Voor de zomervakantie wordt er voor de Kabouters (voor het seizoen 2019/2020: geboren in 2014) een proeftraining georganiseerd. Tijdens deze trainingen wordt gekeken of deze jonge spelertjes er qua concentratie en motoriek aan toe zijn om de Kaboutertraining te kunnen volgen. Per seizoen worden ca. 20 Kabouters geplaatst.

  F-mini’s (O07) starten in het jaar dat zij 6 jaar worden. U hoort uiterlijk in mei van het jaar waarin uw kind 6 wordt, of uw kind in een team geplaatst is. De F-mini’s (O07) starten in september bij aanvang van het nieuwe voetbalseizoen.

  Geboortelidmaatschap
  Binnen een jaar na de geboorte kunt u een kind een geboortelidmaatschap cadeau doen. Het geboortelidmaatschap geeft het kind voorrang wanneer hij of zij wil gaan voetballen en/of cricketen.

  Tip & Run
  De allerjongsten beginnen bij V.O.C. op 5 à 6 jarige leeftijd met de cricket spelvorm "Tip & Run". Meer informatie hierover via Tip & Run

  Wachtlijst jeugd- en senioren voetbal
  V.O.C. is helaas gedwongen om de instroom van nieuwe leden te beperken. Het bestuur van de club heeft besloten om bij het jeugdvoetbal een maximaal aantal voetballers per geboortejaar als lid te accepteren. Omdat er in de afgelopen jaren weinig verloop is geweest, hebben wij voor alle geboortejaren een wachtlijst in het leven moeten roepen. Voor jaren met meer dan 15 aanmeldingen op de wachtlijst, raden wij nieuwe leden af om zich aan te melden. Wij schatten in dat er nauwelijks tot geen kans is op plaatsing binnen twee jaar voor die jaren.

  Echter voor de F-mini’s (O07) kunnen wij elk jaar circa 40 kinderen van de wachtlijst plaatsen. Voor het seizoen 2019-2020 hebben de Fmini’s (O07) het geboortejaar 2013.

  Per 24 januari 2019 bestaat voor jeugdvoetbal de volgende wachtlijst:

 • GeboortejaarJongensMeisjesTotaal
  200033
  20019110
  200233
  2003213
  2004224
  2005516
  200699
  2007639
  200811213
  200955
  20101212
  201117219
  201288
  20131313
  20142121
 • Beleidsregels van V.O.C. op het gebied van de wachtlijst jeugdvoetbal:
  - Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst geaccepteerd.
  - Inwonende familieleden van V.O.C.-leden die minstens 1 jaar lid zijn, krijgen voorrang. Deze regel geldt niet voor recreanten en leden van de Heeren en/of Damesdivisie. Om in aanmerking te komen voor voorrang dient het digitaal  aanmeldingsformulier vòòr 1 februari voorafgaand aan het gewenste seizoen te zijn ontvangen.
  - Cricketleden krijgen na 1 jaar na hun eerste cricketseizoen voorrang op de voetbalwachtlijst.
  - Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van de regels van plaatsing.

  Overschrijvingen Cricket
  Als je komend jaar voor V.O.C. wilt komen spelen en je hebt afgelopen seizoenen bij een andere vereniging gespeeld dan moet je overschrijving aanvragen. Deze overschrijving is door de KNCB in het leven geroepen om te zorgen dat competities eerlijk verlopen. Dit geldt dus ook voor spelers die besluiten om bij V.O.C. te vertrekken. Een belangrijke voorwaarde die door clubs wordt gesteld voordat men akkoord kan gaan met een overschrijving is het feit dat de betreffende speler netjes aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. In geval van V.O.C. betekent dat dat je al je contributie moet hebben voldaan en dat je, indien dat van toepassing is, de kleding die je van V.O.C. in bruikleen hebt gekregen, bij V.O.C. hebt ingeleverd dan wel hebt overgenomen.

  Het overschrijvingsformulier moet door de speler zelf worden ingevuld en kan daarna door de voorzitter van de cricket commissie van V.O.C. worden ondertekend. Allen hij kan dit formulier namens V.O.C. tekenen. Overschrijven dient voor 15 februari afgerond te zijn zodat je aankomende zomer voor je nieuwe vereniging speelgerechtigd bent. Het overschrijvingsformulier is te vinden op de volgende link: http://kncb.nl/wp-content/uploads/Overschrijvingsform-2015.pdf