• Bestuur

   

  Voorzitter
  René van Ierschot
  rvierschot@gmail.com

  - Algehele coördinatie
  - Representatie
  - Ledencommunicatie (bloemen, advertenties)
  - Verenigingspublicaties

   

  Commissaris Materieel

  - Vervangen Voorzitter
  - Barorganisatie
  - Opstallen en materialen
  - Coördinatie materiaal voetbal en cricket

  Secretaris
  Marja de Jong-Hoogstad
  secretaris@voc-rotterdam.nl

  - Correspondentie
  - Verslaglegging
  - Ledenadministratie
  - Kennismakingscommissie

  Commissaris communicatie
  Virgil Appelman
  communicatie@voc-rotterdam.nl

   

   

  Penningmeester
  Ronald Huisman
  penningmeester@voc-rotterdam.nl

  - Begroting jaarrekening
  - Contributie-inning
  - Geldelijk beheer bar

   

  Commissaris voetbal
  Berend Jan Taken
  06-53275029
  voorzitter-voetbal@voc-rotterdam.nl

  - Voorzitter voetbalcommissie
  - Contacten K.N.V.B.

   

   

  Commissaris cricket 
  Reinout van Ierschot
  06-12813738
  voorzitter-cricket@voc-rotterdam.nl

  - Voorzitter cricketcommissie
  - Contacten K.N.C.B.