• Archief

 •  

  V.O.C. heeft een uniek en rijk verleden. Alle history is terug te vinden in de bibliotheek op V.O.C. Een greep uit dit verleden is ook online terug te lezen op onze eigen site die wekelijks wordt aangevuld met nieuwe artikelen. www.voc-archief.nl

 • Geschiedenis

 • "Volharding" is opgericht 1 januari 1895 en had goede jaren, maar in 1903 was de goede tijd voorbij. Het ledental werd steeds kleiner en was tenslotte zo bedenkelijk gedaald dat niet meer in de competitie gespeeld kon worden.

  Bij Olympia, opgericht 18 januari 1896, was het anders gesteld. Met haar 34 senior werkende leden, 8 junioren en 9 aspiranten had zij een ledental dat er zijn mocht voor een 2e klasse-club! In de eerste 8 jaren van haar bestaan eindigde het 1e elftal 5 x als kampioen, 2 x als tweede en 1 x als derde.

  Olympia speelde op het Heuvelveld, dat vooral na het bezoek van de olifanten van het circus Barnum en Bailey erbarmelijk ongelijk was. Het mooie koolasveld van Volharding op het afgesloten Schuttersveld leek een uitkomst.

  Een samengaan lag voor de hand, maar de "Volharding"-mannen wilden de oude gewoonten in stand houden: "Olympia", trots op haar fraaie verrichtingen wenste behoud van haar rood-zwarte voetbalkostuum.

  Op 1 januari 1904 was het samengaan een feit onder de naam Volharding Olympia Combinatie. Vice-voorzitter werd D.J. van Prooije, de latere voorzitter van wat nu de K.N.V.B. is. De eerste 15 jaar van V.O.C. zijn in 3 perioden in te delen:
  -de 2e klasse-periode op het Schuttersveld van 1-1-1904 tot september 1910;
  -daarna tot 1912 als eerste-klasser op het terrein Pelgrimstraat;
  -daarna op het terrein aan de Schieweg.

  De eerste 15 jaar waren een glorie-periode. Veel bekende voetballers (ook internationals als de Horburgers en v/d. Sluys), spelen in de hoogste klasse, maar ook een "Schuttersveld" dat niet meer aan de eisen voldeed. De gemeente stelde ons in 1910 een terrein aan de Pelgrimstraat ter beschikking, maar daar moesten we in 1912 weer vertrekken.

  In sneltreinvaart werd toen een stuk grond aan de Schieweg verkregen en in zeer korte tijd tot drassige voetbalvelden omgetoverd. De toenmalige Schieweg liep ergens anders dan de huidige Schieweg. Het veld lag in het Vroesenpark,in de hoek tussen de Spoorbaan en de Gordelweg.We hadden 3 velden tegen een jaarlijkse huur van ca. f. 900.??; er was geen elektrisch licht en gas.

  Voor de derde maal in betrekkelijk korte tijd moesten we weer verhuizen. Nu naar de Kleiweg, waar we de grond in eigendom verkregen.Eerst 2 velden, in 1955 kwam er een 3e veld bij. De opening werd op 30 Augustus 1925 verrichtdoor Trinet van Prooije, die ook bij de opening van ons huidige terrein aanwezig was.

  Na de Kleiweg gingen we door de dreiging van H.S.L. en bebouwing naar onze nieuwe, schitterende locatie aan de Hazelaarweg.

  In de ruim 100 jaar  van het bestaan van de combinatie hebben wij 18 jaar in de eerste klasse, 11 jaar in de tweede klasse ,en na 1933  ca. 69 jaar in derde en vierde klasse gespeeld. We hebben 5 internationals geleverd die 25 wedstrijden in het Nederlands elftal gespeeld hebben.

  Aan de Kleiweg is veel lief en leed gedeeld; promoties en degradaties wisselden elkaar af. In de oorlogstijd werd ons clubhuis,de tribune en de kleedkamers grotendeels vernield.  Door grote inspanningen van vele leden werd de accommodatie hersteld. Belangrijk was ook de ruil met de Gemeente van de oprit met brug voor het trainingsveld.

  VAN BAT EN BAL
  In het jubileumboek van 1919 staat : "Dit heerlijke Zomerspel is een voorname factor in het bestaan van V.O.C. en de invloed op het karakter van onze vereniging is van zeer groot belang".

  Zowel "Volharding" als "Olympia" beoefenden het cricketspel en van 1904 tot 1910 werd er door de Combinatie op het Schuttersveld en in de 2e klasse N.C.B. gespeeld. In 1910,was er door de verhuizing  naar de Pelgrimstraat geen ruimte voor een cricketveld, ook het eerste jaar aan de Schieweg bracht geen verbetering. In 1914 begint de victorie en in 1916 promoveren wij bij keuze naar de eerste klasse.

  In 1919 werd een speciaal woord van dank gebracht aan onze Commissaris van Materieel, Roel Vermeulen. Op 12 november 1944 wordt hij op ons terrein aan de Kleiweg gefusilleerd.

  In de loop der jaren zijn wij 10x kampioen van Nederland geweest en hebben wij 30 spelers aan het Nederlands elftal geleverd. Tot de meest bekenden behoren Arie Terwiel en Antonb Bakker met resp. 120 wickets en 2102 runs, als V.O.C.-er genomen resp. gescoord.

  Zeer bijzonder was ook Wally van Weelde, die van grote betekenis is geweest voor de ontwikkeling en uitstraling van het cricket en onze vereniging.

   

 • Clublied

 • Een historische Club als de onze heeft natuurlijk ook een eigen clublied. Echte VOCers kennen de tekst uit hun hoofd. Voor wie het nog niet weet?? hieronder de originele teksten.

  VOC CLUBLIED
  Het was zwaar de strijd, de rust is zoet
  Het elftal speelde kranig
  Wij zijn tezamen welgemoed
  Het biertje smaakt ons danig
  Terwijl de overwon’ne zucht
  Klinkt blij ons danklied door de lucht
  Zo luid dat ieder ’t hoore
  Nooit gaat Rood-Zwart verloren
  Zo luid dat ieder ’t hoore
  Nooit gaat Rood-Zwart verloren

  Heeft ons het strenge lot een keer
  Een nederlaag beschoren
  Wij zitten niet verslagen neer
  De eer is daarmee niet verloren
  Wij VOC-ers treuren niet
  Maar zingen hoopvol toch ons lied
  Zo luid dat ieder ’t hoore
  Nooit gaat Rood-Zwart verloren
  Zo luid dat ieder ’t hoore
  Nooit gaat Rood-Zwart verloren

  Van al wie hoort bij VOC
  Vertrouwt elk op den ander
  Wij zetten steeds bij wel en wee
  De tanden op elkander
  Een hechte vriendschap houdt ons saam
  Dus broeders zingen wij uit haar naam
  Nog eens dat ieder ’t hoore
  Nooit gaat Rood-Zwart verloren
  Nog eens dat ieder ’t hoore
  Nooit gaat Rood-Zwart verloren

  Tekst én melodie horen? VOC-Clublied