• Na de succesvolle introductie van pinnen in 2015 heeft V.O.C. er voor gekozen om contant geld uit het clubhuis te weren. Vanaf 1 september 2017 zal het clubhuis van V.O.C. volledig cashless of contantloos verder gaan.

    Pinnen is intussen zo’n succes, dat meer dan de helft van de betalingen elektronisch wordt gedaan. Tegelijk zien we dat de kosten, maar ook het risico van contante betalingen toenemen.  Daarnaast neemt het tellen van het geld, controleren van dagstaten en het verzorgen van wisselgeld veel tijd in beslag. Voor een efficiëntere werking van de bar en de financiën die daaruit voortkomen heeft V.O.C. de keuze gemaakt om dit te veranderen.

    De komende periode zal worden gebruikt om de clubs die V.O.C. bezoeken voor cricket- en voetbalwedstrijden te informeren over deze verandering. Wij willen graag dat iedereen de mogelijkheid heeft om een consumptie te gebruiken, zonder verrast te worden over de betalingsmogelijkheden.

    V.O.C. zal in beperkte mate clubcards gaan uitreiken. Hiermee kan betaald worden, als je niet de beschikking hebt over een bankpas. De precieze invulling zal later duidelijk worden, maar je kan denken aan een systeem waarbij je een clubcard “koopt”. Dat wil zeggen dat je € 10,- betaalt voor een pas met een waarde van € 10,-. Zo kan de jeugd eventueel worden voorzien van een eigen clubcard. Pinnen blijft altijd mogelijk bij V.O.C.

    Na 1 september kan er dus alleen maar betaald worden met pin of met een clubcard. Contanten worden niet meer geaccepteerd.