• Wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden van Ben Weemering (78 jaar).

    Ben Weemering heeft zich jarenlang met veel enthousiasme, toewijding en deskundigheid voor onze club ingezet vooral voor de ontwikkeling van onze jeugdvoetballers. Hij trad daarbij in de voetsporen van een andere V.O.C.-icoon, Piet van Schooneveld.

    De bijdrage van Ben aan V.O.C. voetbal is moeilijk te overschatten, en wij zijn hem daarvoor dan ook heel veel dank verschuldigd. Zoals uit onderstaand bericht blijkt is er op donderdag 24 maart 2022 gelegenheid op V.O.C. afscheid te nemen van Ben.

    Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van het verlies van Ben.

    Het Bestuur