• Oproeping Algemene Ledenvergadering 18 november 2019

  Op maandag 18 november 2019 vanaf 20.15 uur vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in de “House of Lords” aan de Hazelaarweg 7 te Rotterdam.

  AGENDA

  1.      Opening
  2.      Mededelingen
  3.      Ingekomen stukken
  4.      Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 8 juli 2019
  5.      Uitreiking Bekers en Trofeeën
  5.1.       Hans van Everdingen Bokaal
  5.2.       Frans Ruychaver Beker
  5.3.       Wally van Weelde Trofee
  5.4.       Zeger Cornelis Trofee
  6.      Uitreiking Stef Deloni d’Aure Trofee, vrijwilliger van het jaar
  7.      Verslagen:
  7.1.       Jaarverslag algemeen
  7.2.       Jaarverslag voetbal
  7.3.       Jaarverslag cricket
  8.      Financieel Jaarverslag
  8.1.       Financieel Jaarverslag 2018/2019
  8.2.       Verslag Kascommissie
  8.3.       Goedkeuring Financieel Jaarverslag 2018/2019
  8.4.       Decharge bestuur
  9.      Samenstelling bestuur
  10.    Commissies
  10.1.   Samenstelling Kascommissie
  10.2.   Samenstelling Kennismakingscommissie
  10.3.   Samenstelling Geschillencommissie
  11.    Rondvraag
  12.    Sluiting


  De stukken voor de ALV liggen ter inzage in de bestuurskamer en zijn op deze webpagina te vinden (achter inlog). De stukken kunnen ook door leden worden opgevraagd via secretaris@voc-rotterdam.nl; deze worden dan per email toegezonden.