• Het Bestuur van R.C.&V.V. "V.O.C." nodigt haar leden en jeugdleden van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 19 november 2018.
  De ledenvergadering vindt plaats in de "House of Lords", aan de Hazelaarweg 7 en begint om 20.15.
  De agenda is als volgt:

  AGENDA 
  01) Opening
  02) Mededelingen
  03) Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 4 juni 2018
  04) Ingekomen stukken
  05) Uitreiking Bekers en Trofeeën
         5.1 Hans van Everdingen Bokaal
         5.2 Frans Ruychaver Beker
         5.3 Wally van Weelde Trofee
         5.4 Zeger Cornelis Trofee
  06) Uitreiking Stef Deloni d’ Aure Trofee, vrijwilliger van het jaar
  07) Verslagen:
         7.1 Jaarverslag algemeen
         7.2 Jaarverslag voetbal
         7.3 Jaarverslag cricket
  08) Jaarrekening
         8.1 Verslag Kascommissie
         8.2 Goedkeuring Jaarrekening 2017/2018
         8.3 Decharge bestuur
  09) Samenstelling bestuur
  10) Commissies
         10.1 Samenstelling Kascommissie
         10.2 Samenstelling Kennismakingscommissie
         10.3 Samenstelling Geschillencommissie
  11) Rondvraag
  12) Sluiting

  Relevante stukken kunnen vanaf 5 november via verenigingscoordinator@voc-rotterdam.nl worden opgevraagd en worden dan digitaal toegezonden.

  Het Bestuur