• ALV verplaatst van 24 juni 2019 naar 8 juli

  1 jul 2019
 • Voorwoord 
  In de bestuursvergadering van 20 juni jl. hebben wij het besluit genomen de algemene ledenvergadering te verplaatsen naar maandag 8 juli 2019.

  De reden daarvoor is dat formeel gezien de eerdere oproeping voor de algemene ledenvergadering op de website een halve dag te laat heeft plaatsgevonden. Om die reden bericht het bestuur hierbij dat de algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op maandag 8 juli 2019. De oproeping daartoe en de agenda treft u hieronder aan:

  Oproeping Algemene Ledenvergadering 8 juli 2019
  Op maandag 8 juli 2019 om 20.15 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in "The House of Lords" aan de Hazelaarweg 7 te Rotterdam.

  AGENDA

  1. Opening
  2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 19 november 2018
  3. Ingekomen stukken
  4. Mededelingen
  5. Voetbalprijzen en onderscheidingen
  6. V.O.C. Rookvrij
  7. Junioren voetbalkleding:
   -       Ledenbindend besluit inzake bijdrage kledingpakket
  1. Financien:
   -       Contributieregeling vanaf 1 september 2019
   -       Begroting 2019/2020
  1. Rondvraag
  2. Sluiting

  De stukken voor de ALV liggen ter inzage in de bestuurskamer en kunnen desgewenst vooraf worden opgevraagd via secretaris@voc-rotterdam.nl en worden dan per email aan u toegezonden.

  Het bestuur