• Algemene Ledenvergadering 6 november 2023

 • Het bestuur nodigt de leden van V.O.C. uit voor de ledenvergadering te houden op maandag 6 november 2023 aanvang 20.15 uur.
  De ledenvergadering zal plaatsvinden in ons clubhuis The House of Lords.

  Wij bieden graag gelegenheid aan degenen die zich daarvoor melden, om vóór de vergadering (vanaf 19.00u) op V.O.C. een eenvoudig hapje te eten.
  Aanmelden voor het eten kan tot 4 november 2023, d.m.v. het sturen van een e-mail naar de administratie.

  De stukken (agenda met bijlagen) voor deze vergadering zijn voor V.O.C.-leden beschikbaar via de clubapp (bij documenten) en liggen ter inzage op de bestuurskamer.
  Indien nodig kunnen ze ook worden opgevraagd bij het bestuur.

  Met sportieve groet,
  Het V.O.C.-bestuur