• Algemene Ledenvergadering 

  Op 24 juni 2019 om 20.15 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in "The House of Lords" aan de Hazelaarweg 7 te Rotterdam.

  AGENDA

  1. Opening
  2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 19 november 2018
  3. Ingekomen stukken
  4. Mededelingen
  5. Voetbalprijzen en onderscheidingen
  6. V.O.C. Rookvrij
  7. Junioren voetbalkleding:
   • Ledenbindend besluit inzake bijdrage kledingpakket
  8. Financiën:
   • Contributieregeling vanaf 1 september 2019
   • Begroting 2019/2020
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

  De stukken voor de ALV liggen ter inzage in de bestuurskamer en kunnen desgewenst vooraf worden opgevraagd via administratie@voc-rotterdam.nl en worden dan per email aan u toegezonden.

  Het bestuur