• Algemene Ledenvergadering 14 november 2022

 • Het bestuur nodigt de leden van V.O.C. uit voor de ledenvergadering te houden op maandag 14 november 2022 aanvang 20.15 uur.

  De ledenvergadering zal plaatsvinden in ons clubhuis The House of Lords.

  De stukken (agenda met bijlagen) voor deze vergadering zijn voor V.O.C.-leden beschikbaar via de clubapp (bij Menu -> Documenten) en liggen ter inzage op de bestuurskamer.
  Die kunnen zo nodig ook worden opgevraagd bij het bestuur.

  Met sportieve groet,

  Het bestuur