• De afgelopen maanden hebben de voor de V.O.C.-accommodatie getroffen maatregelen gelukkig goed gewerkt. Ook al gezien de ontwikkelingen om ons heen, lijkt het nuttig om aan te geven dat die maatregelen onverkort van kracht blijven. Daarvoor vragen wij nog eens extra aandacht door uitingen in en om het clubhuis en via dit bericht dat op de V.O.C.-media wordt geplaatst.

  Wij verzoeken alle V.O.C.-ers en bezoekers van de V.O.C.-accommodatie hier goed nota van te nemen en in het belang van hun eigen gezondheid en die van anderen de regels na te leven.

  Bij de activiteiten op V.O.C. blijven wij hanteren de actuele protocollen opgesteld door

  •   NOC*NSF (https://nocnsf.nl/media/3417/noc_nsf_protocol_a4_def_31072020.pdf)
  •   KNVB (https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen) en
  •   KNCB (https://www.kncb.nl/uploads/Cricketprotocol-verantwoord-sporten-v6_03072020.pdf en https://www.kncb.nl/uploads/Corona-Protocol-KNCB-Cricket-Matches.pdf)

  Op grond van die protocollen gelden voor iedereen vooral de volgende basisregels:

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
  • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
  • Vermijd drukte.
  • Was vaak je handen.

  Veel actieve V.O.C.-vrijwilligers zijn bezig om het voor iedereen zo gezond en sportief mogelijk te houden. Dat kan alleen maar werken wanneer uiteindelijk iedere V.O.C.-bezoeker ook op dit gebied zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.

  Aan de hand van mogelijke nadere maatregelen van overheid en sportorganisaties verwachten wij u over deze maatregelen nader te berichten in de aanloop naar het voetbalseizoen.

  Het bestuur