• Nieuw kandidaat lid

    Aanmeldingsformulier voor R.C. & V.V. V.O.C..
    Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
    Velden met een (*) zijn verplicht

  • Versturen

  • LET OP: U ga akkoord met een automatische incasso van de contributie. Indien het kandidaatlid toegelaten wordt tot de vereniging onderwerpt deze zich aan de Statuten en het Huishoudelijk regelement en tevens de gedragregels van V.O.C.

    TOELICHTING: Het huishoudelijk reglement schrijft voor dat u op uw aanmelding tenminste drie namen moet vermelden van V.O.C. -leden die u kennen. Welke drie leden zijn dat in uw geval?